Red Overlay
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับโลกที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับโลกที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
Red Overlay
client meeting discussion documents man woman

BSI สามารถช่วยท่านได้อย่างไร

BSI คือพันธมิตรที่จะช่วยพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของท่าน กว่า 100 ปีที่ผ่านมา เราได้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาโดยตลอด โดยช่วยให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลกปลูกฝังความเป็นเลิศ สร้างสมรรถนะและความสามารถเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน.

เราได้ถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญของเราผ่านการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง การใช้เครื่องมือสารสนเทศและเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ เรายังช่วยให้ลูกค้าสามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ การประเมินกระบวนการทำงาน ขั้นตอน และผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับแนวทางที่ดีที่สุดในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ.

เราสามารถช่วยสนับสนุนท่านในเรื่องต่อไปนี้:

  • การเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ
  • การเร่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
  • การพัฒนาความเชี่ยวชาญของท่าน
  • การส่งเสริมการค้า
  • การเติบโตอย่างยั่งยืน
  • การปรับปรุงประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้น
  • การเพิ่มความน่าเชื่อถือ
  • การจัดการความเสี่ยง

สมาชิก uk:

ISO CEN CENELEC IEC ETSI logos